GABINET PSYCHOLOGICZNY OLEŚNICA - APROPOS


GABINET PSYCHOLOGICZNY OLEŚNICA - APROPOS

PSYCHOTERAPIA, TERAPIA UZALEŻNIEŃ I NERWIC OLEŚNICA

Honorata Kubiak- psycholog, psychoterapeuta Oleśnica

Jestem psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym, certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i współuzależnienia.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej, jestem absolwentką Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzącego szkolenie z psychodynamicznego nurtu w psychoterapii. Szkolenie atestowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu (wcześniejszy SZPOZ). Aktualnie pracuję na stanowisku psychologa w SZP ZOZ w Oleśnicy.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w gabinecie psychologicznym w Oleśnicy. W tym terapię uzależnień, psychoterapię nerwic. Wykonuję również badania psychologiczne w Oleśnicy.

 


 

Ewa Staszczak – psycholog kliniczny, psychoterapeuta Oleśnica

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień w Oleśnicy.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii CMUJ oraz MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Obecnie jestem w trakcie specjalizacji uzupełniającej z psychologii klinicznej prowadzonej przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu i WODKM we Wrocławiu.

W zawodzie pracuję od 1997 roku. W tym czasie zdobyłam szerokie doświadczenie kliniczne i terapeutyczne. Pracowałam jako psycholog na oddziałach psychiatrycznych i terapii uzależnienia od alkoholu, byłam kierownikiem hostelu dla osób chorych psychicznie i kierownikiem sekcji rehabilitacji psychiatrycznej. Pracowałam w zespołach interwencji kryzysowej, zajmowałam się poradnictwem rodzinnym. Doświadczenie zdobywałam pracując także z osobami uzależnionymi oraz z ich rodzinami (współuzależnionymi, DDA), a także z osobami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i ich opiekunami.

Od 2008 roku pracuję w SZP ZOZ w Oleśnicy, obecnie także jako konsultant w MOPS w Oleśnicy.

Prowadzę:

– psychoterapię indywidualną i grupową z zakresu uzależnień i nerwic;

– konsultacje psychologiczne;

– wykonuję badania psychologiczne.

Dbając o jakość świadczonych usług moja praca terapeutyczna jest monitorowana

 


 

Psychoterapeuta Oleśnica

Naszym pacjentom z Oleśnicy oferujemy najlepszą opiekę psychologiczną, jesteśmy od tego, aby Wam pomóc i wspierać w dążeniu do lepszego samopoczucia.

Nasz gabinet psychologiczny w Oleśnicy oferuje m.in.:

  • terapię syndromu DDA,

  • psychoterapię nerwic,

  • leczenie depresji,

  • terapię uzależnień,

  • wykonywanie badań psychologicznych.

Zapraszamy do gabinetu psychologicznego Apropos w Oleśnicy!

Badania psychologiczne oleśnica

Badania psychologiczne realizowane w gabinecie psychologicznym APROPOS w Oleśnicy mają na celu ustalenie, jakie zaburzenia i w jakim stopniu posiada pacjent w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz społecznej. Badania psychologiczne dobierane są w zależności od tego, z jakimi problemami zgłasza się pacjent i gdzie ma największe trudności. Po wywiadzie psychologicznym w naszym gabinecie w Oleśnicy dobierane są odpowiednie badania psychologiczne. Na przykład badania neuropsychologiczne, badania osobowości, badania inteligencji, czy badania psychologiczne na potrzeby orzecznictwa.

Badania psychologiczne w naszym gabinecie w Oleśnicy dotyczą zazwyczaj:

Badania psychologiczne w gabinecie Apropos w Oleśnicy – jak się przygotować?

Niezwykle ważna podczas badania psychologicznego jest forma psychofizyczna pacjenta. Osoba badana nie powinna być przemęczona, niewyspana, a także zażyć konieczne leki, inaczej badanie psychologiczne może być sfałszowane.

Osoba wybierająca się na badania psychologiczne powinna:

Badanie psychologiczne – ile trwa?

Badanie psychologiczne w naszym gabinecie w Oleśnicy trwa od 90 do 120 minut. Wszystko zależy również od zdrowia i kondycji pacjenta. Czasami zdarza się tak, że psycholog musi zrobić przerwę w badaniu. Wyniki badania psychologicznego wydawane są zazwyczaj tego samego dnia lub w dniu kolejnym.

Osoby zainteresowane badaniami psychologicznymi w mieście Oleśnica zapraszamy do kontaktu!

Terapia uzależnień Oleśnica

W gabinecie psychologicznym Apropos w Oleśnicy prowadzona jest terapia uzależnień. Choroba jak uzależnienie dotyka człowiek w każdym obszarze jego istnienia, a on sam podporządkowuje się zażywanej substancji. Terapia uzależnień ma na celu wyzwolenie pacjenta z działania, substancji, od których się uzależnił.

Terapia uzależnień w Oleśnicy – diagnoza

Terapia uzależnień w naszym gabinecie psychologicznym w mieście Oleśnica rozpoczyna się od diagnostyki, co ma na celu ocenę stanu, w jakim znajduje się uzależniony pacjent, a tym samym dobór terapii, a także badanie czy posiada on wystarczającą motywację do długofalowej terapii.

Aby podjąć terapię uzależnienia najważniejsza jest chęć pacjenta do wyjścia z nałogu i jest to warunek konieczny, aby w ogóle rozpocząć terapię uzależnień.

Uzależnienie – szkodliwe nie tylko dla uzależnionego

Sama terapia uzależnień to w dzisiejszych czasach bardzo ważna forma terapii. Substancje psychoaktywne, jak i wszelkiego rodzaju uzależniające formy rozrywki, aktywności są dziś szerzej dostępne niż dawniej. Uzależnienie to nie tylko problem uzależnionego człowieka, ale całego, otaczającego go środowiska, chociażby na dzieci alkoholików co często doprowadza do DDA.

Terapia uzależnień – na czym polega?

Terapia uzależnień w gabinecie w Oleśnicy to nie tylko zaprzestanie nałogu, ale także redukowanie szkodliwych skutków nałogu i powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Podczas terapii uzależnień czasami stosowane jest leczenie farmakologiczne, które ma ułatwić pacjentowi porzucenie nałogu.

Terapia uzależnień w gabinecie Apropos w mieście Oleśnica polega na:

Terapia uzależnień w zamkniętej placówce nie jest jedyną formą terapii, równie dobrze stosowane są terapie uzależnień w oddziałach dziennych, jak i poradniach leczenia uzależnień czy gabinetach psychoterapii.

 

Oferta

Psychoterapia oferowana przez Gabinet Psychologiczny w Oleśnicy skierowana jest do osób, które z różnych, często nieznanych sobie powodów, doświadczają cierpienia w różnych sferach swojego życia i mają silną potrzebę by to zmienić.

Czym jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna w naszym gabinecie psychologicznym w Oleśnicy polega na regularnych sesjach terapeutycznych, odbywających się zwykle z częstotliwością raz w tygodniu i trwających 50 minut. Sesje opierają się na rozmowie pacjenta z terapeutą i są poprzedzone etapem konsultacyjnym (ok. 3 sesji), mającym na celu zorientowanie się terapeuty w problematyce zgłaszanej przez pacjenta, badaniu motywacji do podjęcia psychoterapii, określeniu celów i warunków terapii.

Psychoterapię oferuję osobom doświadczającym:
• problemów w związkach
• bliskich
• borykającym się z trudnościami wynikającymi ze współuzależnienia
• DDA
• problemów seksualnych
• nerwic (psychoterapię nerwic)
• stanów lękowych
• depresji
• zaburzeń odżywiania
• zaburzeń osobowości
• osobom zmagającym się aktualnie z kryzysem życiowym

Psychoterapia prowadzona w gabinecie psychologicznym w Oleśnicy jest w nurcie psychodynamicznym. Pozwala, na fundamencie relacji terapeutycznej, jaka tworzy się między pacjentem i terapeutą w sprzyjających warunkach dotrzeć do większej świadomości tego, z czego można sobie nie zdawać sprawy, a co może stanowić źródło cierpienia, utrzymujących się objawów, trwania w chorobie, powracania w życiu podobnych problemów. Większa świadomość nieświadomych, a mających wpływ na róże decyzje życiowe, treści  psychicznych,  pozwala na większą kontrolę dokonywanych wyborów, wzmocnienie siebie a tym samym polepszenie jakości swojego życia i przeżywania satysfakcji.

Terapia uzależnień w Oleśnicy

Uzależnienie to choroba, która dotyka człowieka we wszystkich obszarach jego istnienia: fizycznym, emocjonalnym, poznawczym, duchowym i społecznym. Uzależnienie to stan, w którym człowiek podporządkowuje się zażywanej substancji lub nałogowemu zachowaniu.

Powoduje, że osoba nie jest w stanie sama poradzić sobie z problemem, ale nawet nie chce się przyznać, że takowy istnieje. Leczenie ma na celu wyzwolić pacjenta od czynnika, który go uzależnił. Psychoterapia uzależnień kierowana jest do osób mających problem z kontrolą zażywania substancji psychoaktywnych czy innych zachowań takich jak np. hazard, seks.

Terapia uzależnień poprzedzona jest procesem diagnostycznym, mającym na celu ocenę rozmiaru problemów, dostosowanie odpowiedniej formy terapii, badaniu motywacji do podjęcia długotrwałego procesu leczenia. Motywacja do zmiany i zatrzymania uzależnienia, jest warunkiem koniecznym, aby podjąć terapię uzależnienia. Proces ten prowadzić ma do zredukowania szkodliwych skutków nałogu pacjenta, a także umożliwić mu powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zdarza się, że w przypadku leczenia uzależnienia sesje indywidualne okazują się niewystarczające wówczas proponuję inną, dopasowaną do indywidualnej osoby formę terapii.

Badania psychologiczne w Oleśnicy

Badanie psychologiczne, które realizujemy w naszym gabinecie psychologicznym w Oleśnicy polega na ustaleniu stopnia zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. W pierwszej kolejności ma miejsce wywiad psychologiczny, podczas którego psycholog decyduje o doborze metod diagnostycznych (odpowiedniego badania psychologicznego).

• badania osobowości
• badania inteligencji
• badania neuropsychologiczne
• badania dla potrzeb orzeczniczych Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, badania dla potrzeb rentowych

Samopoczucie badanego jest ważnym aspektem podczas wykonywania testów psychologicznych.

Psychoterapia nerwic Oleśnica

Nerwice należą do najczęściej występujących zaburzeń natury psychicznej. Lęk jest naturalnym zjawiskiem emocjonalnym związanym z przewidywaniem lub wyobrażaniem sobie zagrożenia. Podłożem zaburzeń lękowych mogą być czynniki genetyczne, rozwojowe, osobowościowe czy poznawcze.

W zetknięciu z trudną sytuacją życiową, powodują wystąpienie różnych form lękowych zaburzeń. Mogą mieć bardzo różne symptomy i przebieg. Aby zdiagnozować nerwicę należy obserwować wszelkie objawy, zarówno psychiczne jak i fizyczne.

Zaburzenia lękowe wywołują najczęściej:

• nadmierną potliwość
• drżenie dłoni
• „uginanie” kolan
• tężenie i napięcie mięśni, zwłaszcza barków i kręgosłupa
• świąd skóry, mrowienie, pieczenie
• bóle brzucha, nudności, mdłości, biegunki, częstomocz
• zawroty i bóle głowy
• omdlenia
• kołatanie serca
• trudności z oddychaniem, duszności

Należy pamiętać, że zaburzenia nerwicowe są poważnym problemem, który trzeba leczyć. Psychoterapia nerwic polega na znalezieniu przyczyny zaburzeń. Psychoterapeuta uczy pacjenta jak radzić sobie z napięciem oraz jak rozładowywać stres. Pacjent uczy się różnych technik relaksacyjnych, które będą przydatne w zmniejszeniu napięcia towarzyszącego zaburzeniom lękowym. Psychoterapeuta daje pacjentowi wsparcie i tworzy bezpieczne warunki do zmierzenia się z trudnymi problemami. Osoby, którym wydaje się, że mogą mieć problemy z nerwicą, zapraszamy do naszego gabinetu psychologicznego w Oleśnicy.

DDA Oleśnica

Syndrom DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, to zespół schematów działania, jakie dziecko wynosi z domu, w którym pojawił się problem alkoholowy. Zaburzenia te mają podłoże psychologiczne, a ich obecność wynika z doświadczeń dzieciństwa.

Alkoholizm jest chorobą rodzinną. Dotyka każdego jej członka i wywiera niszczący wpływ. Część dzieci alkoholików uzależnia się od alkoholu, część zostaje partnerem osoby uzależnionej, a część nosi w sobie mniej lub bardziej widoczny syndrom DDA. W rodzinach alkoholowych są dzieci, które rozpaczliwie cierpią w milczeniu. Są niewidzialnymi dla społeczeństwa ofiarami choroby alkoholowej.

Pierwszym elementem, jaki podejmuje się podczas terapii, jest nauka brania odpowiedzialności za samych siebie i swoje życie. Dzieci DDA zazwyczaj biorą ją za swoich rodziców i za cały świat. Na terapii od samego początku dostają możliwość decydowania o sobie. Terapia stwarza przestrzeń do wyrażania emocji wbrew temu, czego nauczyli się oni dorastając, czyli „nie widzieć”, „nie słyszeć”, „nie czuć”.

Gabinet psychologiczny w Oleśnicy

zd_budynek zd_pocz zd_gab

Cennik

Koszty wizyty

  • Konsultacja psychologiczna 100 zł
  • Sesja psychoterapii indywidualnej 100 zł

Cennik badań psychologicznych

Konsultacja psychologiczna, podczas której wstępnie określany jest problem  i zgodnie z potrzebami proponowane jest dalsze postępowanie diagnostyczne. Badanie psychologiczne – 150-300zł. (w zależności od zastosowanych metod i czasu badania, cena łącznie ze sporządzaniem opinii w formie pisemnej).

Kontakt

 

Gabinet psychiatryczno- psychoterapeutyczny
ul. Wojska Polskiego 12 (I piętro),
OleśnicaRejestracja telefoniczna:
Honorata Kubiak (psycholog, psychoterapeuta) 504 180 900

Ewa Staszczak (psycholog kliniczny, psychoterapeuta) 604 202 906

Rejestrować można się mailowo, w ciągu 24h proponuję możliwy termin konsultacji –
e-mail: honorata.kubiak@op.pl

 


© 2014 - Wszelkie prawa zastrzeżone Gabinet psychoterapeutyczny Honorata Kubiak - design by LTB.pl